logo

Subskrypcja jeszcze nie potwierdzona

Ten adres email jest już na naszej liście mailingowej, ale nie został potwierdzony. Jeśli chcesz, żeby ponownie wysłano twój e-mail weryfikacyjny, proszę kliknij tutaj..

Aby upewnić się, że otrzymasz e-maile od info@euforiafestivals.pl, postępuj zgodnie z tymi prostymi wskazówkami:

Otwórz swój program pocztowy lub zaloguj się do swojego konta pocztowego na stronie internetowej.

Utwórz filtr, który umieści nasze e-maile w twojej skrzynce odbiorczej wpisując w odpowiednie pola:

Od: Euforia Festivals
Adres e-mail: info@euforiafestivals.pl

Jeśli nasz e-mail trafia do spamu:

Kliknij na nasz e-mail, aby go zaznaczyć
Kliknij przycisk “To nie jest spam”

Dodaj nasz adres e-mail do swojej Książki adresowej lub Listy znajomych:

Otwórz Książkę adresową lub Listę znajomych
Dodaj nasze dane kontaktowe, wymienione powyżej
Kliknij przycisk “Dodaj” lub “Zapisz”

0

Your Cart