Tranceformations 2024 – INFO ORGANIZACYJNE

by Euforia Festivals
01/02/2024

🇬🇧 English version at the bottom.

Największa edycja Tranceformations zbliża się wielkimi krokami.  Nasze serca przepełnione są radością, iż od spotkania z Wami dzielą nas dosłownie chwile. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje odnośnie festiwalu.  Info będzie sukcesywnie uzupełniane, więc jeśli nie znaleźliście odpowiedzi na nurtujące Was pytania zadajcie je w komentarzach, a na najważniejsze odpowiemy niebawem w tym wpisie.
Otwarcie bram nastąpi o godzinie 19.00

Wstęp na teren festiwalu wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Na teren imprezy nie można wnosić kamer i aparatów profesjonalnych i półprofesjonalnych.

Na teren imprezy nie można wnosić własnego jedzenia oraz napojów. W przypadku konieczności wniesienia na teren imprezy lekarstw, prosimy o zabranie ze sobą zaświadczenia lekarskiego oraz poinformowania o tym fakcie pracowników ochrony.

Wejście będzie podzielone na dwie strefy: bilety standard i bilety VIP.

Osoby z list konkursowych oraz akredytowane odbierają bilety w kasie.

PALARNIA

W hali obowiązuje zakaz palenia. Palarnia będzie znajdowała się przy barze oznaczonym na Mapie.
Papierosy będzie można nabyć na w barach przy palarni.

SZATNIA/DEPOZYT/GADŻETY

Szatnia płatna: 10 zł każda sztuka garderoby, natomiast za plecak, torebkę 20 zł
Na terenie imprezy będzie znajdowało się Stanowisko z gadżetami.

STREFA GASTRONOMICZNA

Na terenie imprezy będzie znajdowała się strefa gastro z piwem, napojami oraz cateringiem.

BILETY

Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren imprezy. Bilety elektroniczne będą honorowane w wersji drukowanej oraz cyfrowej.
Limitowana pula biletów w cenie 280 zł będzie dostępna w kasie. Kasa będzie czynna do godziny 3, bilety skanowane będą do godziny 4:00.
UWAGA!!! W związku z rekordową frekwencją festiwalu zalecamy wczesne przybycie celem sprawnego wejścia na teren imprezy. 
Internetowa sprzedaż biletów zostanie zakończona w sobotę o godzinie 9 rano.
W razie jakichkolwiek pytań odnośnie biletów, prosimy o kontakt tickets@euforiafestivals.pl
Osoby posiadające bilet COMBO Transmission + Tranceformations okazują ten sam bilet, z którego korzystali podczas Transmission.
UWAGA!!! Zalecamy kupno biletów tylko z oficjalnych źródeł, ponieważ przy okazji każdego eventu spotykamy się z próbami kserowania lub podrabiania biletów.

PARKING

Przed halą znajduje się spory płatny parking. Operatorem jest firma zewnętrzna.

OPASKOWY SYSTEM PŁATNOŚCI

Na terenie festiwalu będzie obowiązywał festiwalowy system płatności EuforiaPay.
Każdy uczestnik wydarzenia po procesie weryfikacji biletów oraz kontroli otrzyma darmową brand’owaną opaskę z unikalnym kodem QR.
Po otrzymaniu takiej opaski należy ją doładować w stacjonarnym lub mobilnym punkcie, bądź we własnym zakresie skanując kod QR umieszczony na plakatach, które zostaną rozmieszczone na terenie hali. Proces samodzielnego doładowywania opasek jest bardzo prosty i intuicyjny, a przeprowadzi Was przez niego nasza aplikacja.
Po doładowaniu w stacjonarnych punktach otrzymacie wydruk ze stanem Waszego konta.
Po każdej transakcji otrzymacie wydruk z terminala z ilością pobranych punktów oraz stanem Waszego konta. W każdej chwili możecie sprawdzić stan swojego konta w punkcie doładowań.|Doładowywanie w stacjonarnych i mobilnych punktach będzie odbywało się za pomocą gotówki lub karty,telefonu.

Zwroty środków z opasek nie będą realizowane.

NOISETALGIA CLASSICS STAGE

Droga na drugą scenę została szczegółowo oznaczona. Prosimy zwracać uwagę na wiszące znaki oraz naklejki kierunkowe na podłodze. Scena klasyczna będzie posiadała swoje bary oraz toaletę, która ze względu na odbywające się w sali obok wydarzenie zostanie uruchomiona ok godziny 22.00.

Przed nami wielkie święto muzyki trance. Show jakie Wam zaprezentujemy pozostanie w pamięci na bardzo długo!
Do zobaczenia #EuforiaFamily.

🇬🇧

The biggest edition of Tranceformations is fast approaching. Our hearts are filled with joy that we are literally can’t wait to see  you again. Below we present the most important information about the festival. The information will be successively updated, so if you haven’t found the answer to your questions, please ask them in the comments, and we will answer the most important ones soon in this entry.

The gates will open at 7 p.m
Admission to the festival area is for adults only.
Ticket office will be open till 3 am.  Tickets scanning till 4 am.
Professional and semi-professional cameras and cameras cannot be brought into the event area.
You cannot bring your own food and drinks into the event area. If you need to bring medicines to the event area, please take a medical certificate with you and inform the security staff about this fact.

The entrance will be divided into two zones: standard tickets and VIP tickets.
People from the competition lists and accredited ones collect their tickets at the box office.

SMOKING AREA
Smoking is prohibited in the hall. The smoking room will be located next to the bar marked on the Map.

Cigarettes will be available for purchase in the bars next to the smoking room.

CLOAKROOM/DEPOSIT/MERCHANDISE
Cloakroom fee: 10 PLNfor each item of clothing, and 20 PLN for a backpack or handbag

There will be a merch stand at the event.

CATERING
There will be a gastro zone at the event site with beer, drinks and catering (also wegetarian).

TICKETS
The ticket allows for one-time entry to the event area. Electronic tickets will be accepted in printed and digital versions.

The ticket price at the box office is 280 PLN.

Online ticket sales will end on Saturday at 9 a.m.

If you have any questions about tickets, please contact tickets@euforiafestivals.pl
People with a COMBO Transmission + Tranceformations ticket present the same ticket they used for Transmission.

ATTENTION!!! We recommend purchasing tickets only from official sources, during every event we encounter attempts to photocopy or counterfeit tickets.

PARKING
There is a large paid parking lot in front of the hall. The operator is an external company.

WRISTBAND PAYMENT SYSTEM
The EuforiaPay festival payment system will be used on the festival grounds.
After the ticket verification and inspection process, each event participant will receive a free branded wristband with a unique QR code.
After receiving such a wristband, you should top it up at a stationary or mobile point, or on your own by scanning the QR code placed on posters that will be placed around the hall. The process of recharging your wristbands yourself is very simple and intuitive, and our application will guide you through it.
After topping up at stationary points, you will receive a printout with your account balance.
After each transaction, you will receive a printout from the terminal with the number of points collected and your account balance. You can check your account balance at any time at the top-up point.
Topping up at stationary and mobile points will be done using cash or card/phone.
Refunds on wristbands will not be made.

NOISETALGIA CLASSICS STAGE
We marked in ver y accurate way how do get to the Classics Stage. Please follow sings and stickers on the floor.
Classics Stage will have it’s own bars and toilets. Due to other event happening on the venue’s other stage, toilets on that stage will be open around 10 PM.

A great celebration of trance music is ahead of us. The show we will present to you will remain in your memory for a very long time!
See you soon #EuforiaFamily.

To Cię może zainteresować
Euforia Family Weekend - info organizacyjne.
Jesteśmy dla Was i z Wami, zawsze! Tak też będzie w nadchodzący weekend gdy rozpoczniemy nowy rozdział w historii Torunia.Koniecznie sprawdźcie teaser hymnu New Chapter produkcji onTune
NEW CHAPTER – INFO ORGANIZACYJNE.
Jesteśmy dla Was i z Wami, zawsze! Tak też będzie w nadchodzący weekend gdy rozpoczniemy nowy rozdział w historii Torunia.Koniecznie sprawdźcie teaser hymnu New Chapter produkcji onTune